خبر
عنوان خبر فیلد کد اخلاق الزامی شد
خلاصه خبر

فیلد کد اخلاق برای یکسری از مقالات الزامی شد

متن خبر

در جهت ارتقاء رعايت استانداردهاي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي، در شانزدهمين جلسه کميته ملي اخلاق در پژوهش­هاي زيست ـ پزشکي وزارت بهداشت برخی موارد مطرح و به تصويب رسيد و براي همه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و ساير مؤسسات تابعه لازم الاجرا گرديد.
یکی از این موارد الزامی شدن فیلد کد اخلاق برای تمام مقالات  Data Research - Original و Short Communication می باشد.

بدین ترتیب مقالاتی که تاریخ ثبت آنها بعد از 00:00:00 01-01-2020 باشد و نوع آنها برابر (Data Research یا Original یا Short Communication) باشد باید کد اخلاق مقاله را وارد کنند.

تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاریخ آخرین ویرایش ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
ثبت شده توسط مهدی شریفی