سامانه تشویقی پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

معاونت تحقیقات و فناوری

سامانه تشویقی پژوهشنحوه محاسبه تشویقی مقالات ژورنالیتشویقی مقالات کنفرانسی
ورود به سامانه

نام کاربری:رمز عبور:


بازیابی رمز عبور